Sau khi khách hàng mua các sản phẩm tại công ty Gỗ Tín Phát khi hàng chưa đưa vào sản xuất, nếu xảy ra sự cố như lỗi hàng, sản phẩm được áp dụng Quy trình xử lý hàng lỗi hỏng như sau:

Chú thích:

NVKD: Nhân viên kinh doanh

PGĐKD: Phó giám đốc kinh doanh