Website Gỗ Tín Phát địa chỉ gotinphat.vn cam kết giữ bảo mật tất cả các thông tin riêng tư của độc giả mà chúng tôi thu thập được.

Trong phần chính sách bảo mật dưới đây. Quản trị Web của chúng tôi sẽ chia sẻ cách mà website www.gotinphat.vn thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của các bạn như thế nào.

Trước khi tìm hiểu, chúng tôi cũng muốn bạn hiểu rằng thông tin cá nhân được website thu thập chỉ nhằm mục đích phát triển. Dựa vào, những thông tin đó, chúng tôi sẽ phân tích và cung cấp những dịch vụ tốt hơn tới Quý độc giả.

Những thông tin cá nhân được Gỗ Tín Phát thu thập là gì? Mục đích của nó

Chúng tôi thu thập thông tin từ bình luận, địa chỉ IP và thông tin liên hệ cùng với Cookies của độc giả.

Dựa vào những thông tin này, chúng tôi sẽ sử dụng nó vào mục đích như sau:

Đối với Bình Luận

Độc giả có thể để lại suy nghĩ của mình qua bình luận bên dưới mỗi bài viết.

Chúng tôi sẽ lưu trữ lại dữ liệu từ những bình luận này. Trong đó dữ liệu bao gồm:

Địa chỉ IP và chuỗi các User Agent: Mục đích phát hiện các bình luận Spam.

Ngoài ra, địa chỉ E-mail mà Website yêu cầu bắt buộc phải khai báo trước khi Quý độc giả đưa ra bình luận sẽ liên kết tới dịch vụ Gravatar để cung cấp hình đại diện cho các bạn.

Đối với thông tin liên hệ

Với các thông tin liên hệ được phía khách hàng cung cấp như:

  • Tên;
  • Địa chỉ;
  • Email;
  • Số điện thoại.

Tất cả các thông tin này chỉ được Gỗ Tín Phát thu thập khi được quý đôc giả cho phép.

Cookie

Nếu một bình luận trong Website được thực hiện, bạn có thể nhập tên, E-mail, địa chỉ Website cá nhân. Các thông tin này sẽ được Cookie lưu lại, bạn cũng sẽ không cần phải nhập lại những thông tin này cho các bình luận tiếp theo.

Hiện tại quản trị viên gotinphat.vn sẽ lưu Cookie này trong vào một năm.

Đối với các nội dung nhúng từ Website khác

Các nội dung Video, Hình ảnh, Bản đồ,…trên gotinphat.vn được nhúng từ các trang web khác sẽ thu thập thông tin của bạn giống như việc bạn sử dụng trang web của họ.

Quá đó, những website này có thể thu thập dự liệu của bạn, sử dụng Cookie, thêm các trình theo dõi bên thứ 3 và giám sát các tương tác của bạn với nội dung nhúng đó.

Dữ liệu của bạn tồn tại bao lâu

Nếu bạn để lại bình luận, bình luận và siêu dữ liệu của nó sẽ được giữ lại vô thời hạn. Điều này là để chúng tôi có thể tự động nhận ra và chấp nhận bất kỳ bình luận nào thay vì giữ chúng trong khu vực đợi kiểm duyệt.

Đối với người dùng đăng ký trên trang web của chúng tôi (nếu có), chúng tôi cũng lưu trữ thông tin cá nhân mà họ cung cấp trong hồ sơ người dùng của họ. Tất cả người dùng có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của họ bất kỳ lúc nào (ngoại trừ họ không thể thay đổi tên người dùng của họ). Quản trị viên trang web cũng có thể xem và chỉnh sửa thông tin đó.

Các quyền nào của bạn với dữ liệu của mình

Nếu bạn có tài khoản trên gotinphat này hoặc đã để lại nhận xét, bạn có thể yêu cầu nhận tệp xuất dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn, bao gồm mọi dữ liệu bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa mọi dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn. Điều này không bao gồm bất kỳ dữ liệu nào chúng tôi có nghĩa vụ giữ cho các mục đích hành chính, pháp lý hoặc bảo mật.

Các dữ liệu của bạn được gửi tới đâu

Các bình luận của khách (không phải là thành viên) có thể được kiểm tra thông qua dịch vụ tự động phát hiện spam.